Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable Development

Kurslitteratur

3D-modellering och animation i Open Source-miljö 7,5 hp

3D-Modeling and Animation in Open Source Environments 7.5 cr

Giltig från och med: 2022-08-29

Kurskod

DVG019

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Folkegård Gradin, Niklas (senaste upplagan). 3D-grafik med Blender: Modellering, rendering och animation. Studentlitteratur.

Utdelat material och webbreferenser