Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

Kurslitteratur

Tränarskap med inriktning på fotboll 30 hp

Coaching in soccer 30 cr

Giltig från och med: 2023-06-30

Kurskod

IDG006

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Modul 1

Bengtsson, A, m. fl. (senaste upplagan). Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning UEFA C Paket. Stockholm: SISU förlag. Ingår i paketet: Tränarutbildning UEFA C (bok s. 1-54, 78-91, och digitalt) och Fotbollens Färdigheter (digital artikel)

Bengtsson, A., m. fl. (senaste upplagan). Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning UEFA B. Stockholm: SISU förlag. Tränarutbildning UEFA B (bok s. 140-167, och digitalt)

Ekvall, D. Wallin-Tornberg, R (senaste upplagan). Fotbollspsykologi: för nästa träning och en långsiktig karriär. Stockholm: SISU förlag. sidor: 4-219

Humprey, J.H. (2003). Child development through sports. Binghamton, NY: The Haworth Press. sidor: 1-141

Svenska fotbollsförbundet (senaste upplagan). SvFF Målvaktstränarutbildning D. SISU förlag. Digital artikel

Svenska fotbollsförbundet (senaste upplagan). SvFF Tränarutbildning D Paket. Stockholm: SISU förlag. Paketet innehåller: Fotbollens spela, leka, lär: inriktning för svensk barn och ungdomsfotboll (s. 1-26) och digitalt, Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning SVFF D (s. 1-68) , Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan (s. 1-81) Spelregler för fotboll, Spelregler för barn- och ungdomsfotboll, Spelregler för futsal (totalt 80 sidor spelregler)

Wagnsson, S. (2009). Föreningsidrott som socialisationsmiljö: En studie av idrottens betydelse för barn och ungdomars psykosociala utveckling. Karlstad: Karlstad University studies 2009:53. sidor: 1-243

Modul 2

Bengtsson, A, m. fl. (senaste upplagan). Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning UEFA C, Paket. Stockholm: SISU förlag. Ingår i paketet: Tränarutbildning UEFA C (bok s. 37-53, 78-91 och digitalt) och Fotbollens Färdigheter (digital artikel)

Bengtsson, A., m. fl. (senaste upplagan). Tränarutbildning UEFA B (bok och digitalt): Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning UEFA B. Stockholm: SISU förlag. Tränarutbildning UEFA B (bok s. 1-96, 141-167 och digitalt)

Ekvall, D. Wallin-Tornberg, R 19 (senaste upplagan). Fotbollspsykologi: för nästa träning och en långsiktig karriär. Stockholm: SISU förlag. sidor: 4-219

Gjerde, S. (2004). Coaching vad - varför - hur. Stockholm: Studentlitteratur. sidor: 1-272

Hoigard, R. & Jorgensen, A. (2002). Coachingsamtal inom idrotten. Stockholm: SISU Idrottsböcker. sidor: 1-120

Lindvall, M., Johnson, U., & Åström, O. (2002). Världens bästa lag - om gruppdynamik inom idrotten. Stockholm: SISU Idrottsböcker. sidor: 1-231

Svenska fotbollsförbundet (senaste upplagan). SvFF Tränarutbildning D Paket. Stockholm: SISU förlag. Paketet innehåller: Fotbollens spela, leka, lär: inriktning för svensk barn och ungdomsfotboll (s. 1-26) och digitalt, Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning SVFF D (s. 1-15, 27-42, 63-69) , Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan (s. 1-25, 38-81) Spelregler för fotboll, Spelregler för barn- och ungdomsfotboll, Spelregler för futsal (för spelregler se referenslitteratur)

Svenska fotbollsförbundet (senaste upplagan). SvFF Målvaktstränarutbildning D. SISU förlag. Digital artikel

Weinberg, R.S., & Gould, D. (2007). Foundations of Sport and Exercise Psykology, 4 uppl. Human Kinetics. sidor: 1-538

Modul 3

Bangsbo, J. (2008). Aerobic and Anaerobic Training in Soccer - with special emphasis on training of youth players. Copenhagen: August Krogh Institute - Copenhagen University. sidor: 1-212

Bengtsson, A, m. fl. (senaste upplagan). Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning UEFA C Paket. Stockholm: SISU förlag. Ingår i paketet: Tränarutbildning UEFA C (bok s. 1-36, 55-91 och digitalt) och Fotbollens Färdigheter (digital artikel)

Bengtsson, A., m. fl. (senaste upplagan). Tränarutbildning UEFA B (bok och digitalt): Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning UEFA B. Stockholm: SISU förlag. Tränarutbildning UEFA B (bok s. 1-167 och digitalt)

Bolsom, P. (2007). Fotbollens träningslära. Solna: Svenska Fotbollförlaget AB. sidor: 1-238

Ekvall, D. Wallin-Tornberg, R (senaste upplagan). Fotbollspsykologi: för nästa träning och en långsiktig karriär. Stockholm: SISU förlag. sidor: 161-219

Hallén, J. & Ronglan, L.T. (2011). Träningslära för idrotterna. Stockholm: SISU Idrottsböcker. sidor: 1-368

Moberg, T. & Hermansson, G. (2006). Mandom, mod och morske män: anabola androgena steroider - medicinskt, rättsligt och socialt. Göteborg: Mediahuset. sidor: 1-379

Svenska fotbollsförbundet (senaste upplagan). SvFF Målvaktstränarutbildning D. SISU förlag. Digital artikel

Svenska fotbollsförbundet (senaste upplagan). SvFF Tränarutbildning D Paket. Stockholm: SISU förlag. Paketet innehåller: Fotbollens spela, leka, lär: inriktning för svensk barn och ungdomsfotboll (s. 1-26) och digitalt, Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning SVFF D (s. 1-26,43-68) , Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan (s. 1-81) Spelregler för fotboll, Spelregler för barn- och ungdomsfotboll, Spelregler för futsal (totalt 80 sidor spelregler)

Thurelius, A-M., Bäckström, R. m.fl. (2005). Doping: Fakta och erfarenhet av missbruk. Stockholm: Gothia. sidor: 1-72

Wilmore, J.H., Costill, D.L., & Larry, K.W. (2008). Physiology of sports and exercise, 4 uppl. Human Kinetics. sidor: 1-574

Modul 4

Bengtsson, A, m. fl. (senaste upplagan). Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning UEFA C, Paket. Stockholm: SISU förlag. Ingår i paketet: Tränarutbildning UEFA C (bok s. 1-91, och digitalt) och Fotbollens Färdigheter (digital artikel)

Bengtsson, A., m. fl. (senaste upplagan). Tränarutbildning UEFA B (bok och digitalt): Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning UEFA B. Stockholm: SISU förlag. Tränarutbildning UEFA B, (bok s. 1-167 och digitalt)

Ekvall, D. Wallin-Tornberg, R (senaste upplagan). Fotbollspsykologi: för nästa träning och en långsiktig karriär. Stockholm: SISU förlag. sidor: 4-219

Griffin, L. & Butler, J.I. (2005). Teaching games for understanding: Theory, research, and practise. Human Kinetics. sidor: 1-238

Halling, A., Andersen, B., Skov Agergaard, C., & Worm, C. (2005). Bolden i spil - teambold i teori og praksis. Syddansk Universitetsforlag. sidor: 1-154

Svenska fotbollsförbundet (senaste upplagan). SvFF Tränarutbildning D Paket. Stockholm: SISU förlag. Paketet innehåller: Fotbollens spela, leka, lär: inriktning för svensk barn och ungdomsfotboll (s. 1-26) och digitalt, Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning SVFF D (s. 1-68) , Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan (s. 1-81) Spelregler för fotboll, Spelregler för barn- och ungdomsfotboll, Spelregler för futsal (totalt 80 sidor spelregler)

Svenska fotbollsförbundet (senaste upplagan). SvFF Målvaktstränarutbildning D. SISU förlag. Digital artikel

Referenslitteratur

Modul 2

Annerstedt, C. (2006). Framgångsrikt ledarskap inom elitidrott. Göteborg: Göteborgs Universitet: Institutionenen för pedagogik och didaktik. Idrottsvetenskapliga rapporter 2006:03.

Fallby, J. (2006). Spelarutveckling: ett helhetsperspektiv. Stockholm: Svenska Fotbollsförlaget.

Svenska fotbollsförbundet (senaste upplagan). SvFF Tränarutbildning D: Spelregler för barn- och ungdomsfotboll, Spelregler för Futsal och Spelregler för fotboll. Stockholm: SISU förlag. sidor: 80