Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

Kurslitteratur

Storytelling för kommunikatörer 7,5 hp

Storytelling for Professional Communicators 7.5 cr

Giltig från och med: 2023-08-27

Kurskod

MKG000

Kurslitteratur

Annette Simmons (2006 eller senare) The Story Factor : Inspiration, Influence and Persuasion Through the Art of Storytelling. Basic Books. sidor: 320

Christian Salmon (2010 eller senare) Storytelling : Bewitching the Modern Mind. Verso Books. sidor: 192

Robert McKee (1997 eller senare). Story : Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting. ReganBooks. sidor: 480 Valda delar (pdf)

Spencer Jordan (2019) Postdigital Storytelling : Poetics, Praxis, Research. Routledge. Sidor: 248. Valda delar. (pdf)

Artiklar om cirka 100 sidor tillkommer