Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

Kurslitteratur

Projektledning II 7,5 hp

Project Management II 7.5 cr

Giltig från och med: 2023-08-27

Kurskod

MKG002

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Gustavsson, Tomas (2016). Agil projektledning. Stockholm: Sanoma utbildning. sidor: 233

Johansson, Thomas & Lalander, Philip (2010). Vardagslivets psykologi. Malmö: Liber. sidor: 175 Valda kapitel.

Nilsson, Björn (2015). Socialpsykologi: teorier och tillämpningar. Stockholm: Liber. sidor: 276 Valda kapitel

Ytterligare texter kan tillkomma.