Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

Kurslitteratur

Kardiologi 15 hp

Cardiology 15 cr

Giltig från och med: 2023-08-27

Kurskod

MVA100

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Fridlund, B., Malm, D. & Mårtensson, J. (senaste upplagan). Kardiologisk omvårdnad. Lund:Studentlitteratur. Valda delar ca 300 av 439 sidor.

Jevon, P. (senaste upplagan). EKG för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. sidor: 282.

Lind, Y. & Lind, L. (senaste upplagan). EKG-boken. Stockholm: Liber. sidor: 223.

Läkemedelsverket. (senast upplagan). Läkemedelsboken. Se aktuell länk i studiehandledningen.

Persson, J. & Stagmo, M. (2017) Perssons kardiologi - hjärtsjukdomar hos vuxna. Studentlitteratur. sidor: 243

Schenk-Gustafsson, K. (senaste upplagan). Kvinnohjärtan - hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor. Lund: Studentlitteratur. sidor: 319

Vetenskapliga artiklar och/eller annan litteratur om ca 100 sidor tillkommer.