Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

Kurslitteratur

Artificiell intelligens (AI) som pedagogiskt fenomen: samband mellan utbildning, kunskap och teknik 7,5 hp

Artificiell Intelligence (AI) as a Phenomenon in Education: Links Between Education, Knowledge and Technology 7.5 cr

Giltig från och med: 2024-01-15

Kurskod

PEG507

Kurslitteratur

Crawford, K. (2021). Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. New Haven: Yale University Press. https://doi.org/10.12987/9780300252392. 327 sidor.

Williamson, B., Komljenovic, J., & Gulson, K. N. (Red.). (2023). World yearbook of education 2024: digitalisation of education in the era of algorithms, automation and artificial intelligence. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003359722. 335 sidor.

Ytterligare litteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar och/eller styrdokument omfattande ca 600 sidor.