Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

Kurslitteratur

Missbruk och psykosocial ohälsa 7,5 hp

Abuse and psychosocial illness 7.5 cr

Giltig från och med: 2023-06-30

Kurskod

SAG519

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Eleonorasdotter, E. (2021). "Det hade ju aldrig hänt annars": Om kvinnor, klass och droger. [Doktorsavhandling (monografi), Avdelningen för etnologi]. Lund: MediaTryck. sidor: 388

HBO (2004). The Wire. HBO. TV-serie, Säsong 3

Johnson, B., Richert, T., & Svensson, B. (2017). Alkohol- och narkotikaproblem. Lund: Studentlitteratur. sidor: 381

Lalander, P. (2016). Människor behöver människor. Stockholm: Liber. sidor: 256

Socialstyrelsen (2019). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende: stöd för styrning och ledning. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/missbruk-och-beroende

Vetenskapliga artiklar och/eller annan litteratur om max 100 sidor tillkommer.