Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable Development

Kurslitteratur

Dataanalys och statistik 1 7,5 hp

Data Analysis and Statistics 1 7.5 cr

Giltig från och med: 2016-06-07

Kurskod

ST001A

Kurslitteratur

Kurslitteratur

R.D. De Veaux, P.F.Velleman och D.E. Bock (senaste utgåvan). Stats: Data and Models; Global Edition. Pearson Education.

Referenslitteratur

Manual för statistikprogram