Översikt kursval HT2024/VT2025

Nordic Ecology-Outdoor Studies in Nordic Ecosystems 30 hp

Antagningstermin HT2024

BIKP1.18150.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18144
BI302A
Akvatiska ekosystem i Norden 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18141
BI304A
Alpin ekologi 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18145
BI301A
Boreal Skogsekologi 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18143
BI303A
Hållbarhet i Nordiska Ekosystem 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4