Översikt kursval HT2024/VT2025

Kommunikationsprogrammet Inriktning professionellt skrivande 180 hp

Antagningstermin HT2022

HGKPK.PROF.19204.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-12602
MKG004
Digitala kanaler I 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-12600
MKG005
Digitala kanaler II 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202441 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-12202
SLG306
Kreativt skrivande: skrivprojekt (46-60) 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-22600
MKG800
Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 30 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4