Översikt kursval HT2024/VT2025

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

Antagningstermin HT2022

JGRVK.19817.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11313
JUG305
Kommersiell fastighetsrätt 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11315
JUG306
Moms och fastigheter 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21177
FEG500
Företagsvärdering 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21314
JUG501
Teori och metod 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21301
JUG500
Examensarbete 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4