Översikt kursval HT2024/VT2025

Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare i Matematik, No och Teknik för årskurs 4-6 75 hp

Antagningstermin HT2024

KP46Y.19676.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18109
BIG504
Naturorienterande ämnen och teknik för årskurs 4-6 15 hp
Svenska Gävle Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13354
UKG560
Perspektiv på läraryrket 10 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202442)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18243
MAG529
Matematikdidaktik för grundskollärare 4-6, 1 20 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202443 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23125
UKG561
Pedagogiskt ledarskap 20 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202516)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28235
MAG530
Matematikdidaktik för grundskollärare 4-6, 2 10 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202517 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4