Översikt kursval HT2024/VT2025

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Matematik 60 hp

Antagningstermin HT2024

KPGMY.19679.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13353
UKG560
Perspektiv på läraryrket 10 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202442)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18242
MAG527
Matematikdidaktik för ämneslärare 20 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202443 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23126
UKG561
Pedagogiskt ledarskap 20 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202516)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28234
MAG528
Undervisning och bedömning i matematik för ämneslärare 10 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202517 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4