Översikt kursval HT2024/VT2025

Magisterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 60 hp

Antagningstermin VT2023

LAUTM.29204.2023 Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202303 - 202502)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13359
UVA700
Examensarbete i utbildningsvetenskap, magisternivå 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2024

LAUTM.29204.2024 Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202403 - 202603)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13358
UVA311
Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I, 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23334
UVA310
Teori och metod för magisterexamen i utbildningsvetenskap 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

LAUTM.29204.2025 Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-23329
UVA004
Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202504 - 202513)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23331
UVA005
Utbildningsvetenskap som forskningsfält 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202514 - 202545)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4