Översikt kursval HT2024/VT2025

Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 120 hp

Antagningstermin VT2022

LAUVM.29203.2022 Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202203 - 202603)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13356
UVA307
Litteraturöversikt i utbildningsvetenskap 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23336
UVA800
Examensarbete för masterexamen i utbildningsvetenskap 30 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202504 - 202603)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2023

LAUVM.29203.2023 Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202303 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13355
UVA304
Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling II, 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23127
UVA305
Verksamhetsutveckling, styrning och utvärdering 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23304
UVA314
Teori och metod för masterexamen i utbildningsvetenskap 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202514 - 202545)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2024

LAUVM.29203.2024 Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202403 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13358
UVA311
Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I, 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23303
UVA312
Att utveckla lärmiljöer – teori och praktik 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23335
UVA313
Kvalitet i utbildning, lärande och skrivande 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202514 - 202545)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

LAUVM.29203.2025 Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202504 - 202902)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-23329
UVA004
Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202504 - 202513)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23331
UVA005
Utbildningsvetenskap som forskningsfält 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Blandad undervisningstid (202514 - 202545)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4