Översikt kursval HT2024/VT2025

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240 hp 240 hp

Antagningstermin HT2024

LG46Y.19666.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202822)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13335
UKG046
Skolans organisatoriska och historiska bakgrund för grundlärare i årskurs 4-6 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13334
UKG040
Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv (4-6) 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-12205
SVG008
Svenska I för grundlärare i årskurs 4-6 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-22210
SVG312
Svenska II för grundlärare i årskurs 4-6 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23301
UKG340
Demokratins villkor och hållbar utveckling i årskurs 4-6 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23322
UKG338
Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i årskurs 4-6 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4