Översikt kursval HT2024/VT2025

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 hp 240 hp

Antagningstermin HT2024

LGF3Y.19664.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202822)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13303
UKG013
Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13326
UKG031
Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-12204
SVG003
Svenska I för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-22209
SVG311
Svenska II för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23324
UKG341
Demokratins villkor och hållbar utveckling i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23320
UKG337
Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

LGF3Y.19665.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202822)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13324
UKG013
Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13325
UKG031
Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-12203
SVG003
Svenska I för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-22208
SVG311
Svenska II för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23325
UKG341
Demokratins villkor och hållbar utveckling i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23321
UKG337
Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4