Översikt kursval HT2024/VT2025

Förskollärarprogrammet 210 hp

Antagningstermin HT2021

LGFLY.19648.2021 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202135 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13311
DIG525
Förskolepedagogik och didaktik 5: Förskolan och förskoleklassen i internationell forskning 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13315
DIG802
Examensarbete i didaktik 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13115
PEG702
Examensarbete i pedagogik 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2021

LGFLY.19649.2021 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202135 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13310
DIG525
Förskolepedagogik och didaktik 5: Förskolan och förskoleklassen i internationell forskning 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13314
DIG802
Examensarbete i didaktik 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13114
PEG702
Examensarbete i pedagogik 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

LGFLY.19648.2022 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202235 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13341
UKG516
Ledarskap och sociala relationer 5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202439)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18100
BIG500
Hållbar utveckling med inriktning mot förskolan 5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202439 - 202442)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13351
UKG550
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202442 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13313
DIG526
Förskolepedagogik och didaktik 3: Barns socialisation och kommunikativa processer 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23312
DIG524
Förskolepedagogik och didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik 30 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

LGFLY.19649.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13340
UKG516
Ledarskap och sociala relationer 5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202439)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18107
BIG500
Hållbar utveckling med inriktning mot förskolan 5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202439 - 202442)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13350
UKG550
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202442 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13312
DIG526
Förskolepedagogik och didaktik 3: Barns socialisation och kommunikativa processer 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23311
DIG524
Förskolepedagogik och didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik 30 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

LGFLY.19648.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202335 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13112
PEG309
Förskolepedagogik och -didaktik 2: Barns skapande och estetiskt lärande 30 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23101
UKG559
Inkluderande förskola med inriktning specialpedagogik 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23102
UKG549
Kulturmöten i förskolan 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202509 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23328
UKG535
Förskolans värdegrund 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

LGFLY.19649.2023 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13111
PEG309
Förskolepedagogik och -didaktik 2: Barns skapande och estetiskt lärande 30 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23124
UKG559
Inkluderande förskola med inriktning specialpedagogik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23118
UKG549
Kulturmöten i förskolan 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202509 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23327
UKG535
Förskolans värdegrund 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

LGFLY.19648.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13328
UKG034
Perspektiv på förskolläraryrket 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18102
BI058A
Natur, miljö och utomhuspedagogik 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13330
UKG035
Barn och barndom 12 hp
Svenska Gävle Distans Trekvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13332
UKG036
Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik 3 hp
Svenska Gävle Distans Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23307
DIG006
Förskolepedagogik och -didaktik 1: Barn i kultur och natur 30 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

LGFLY.19649.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13327
UKG034
Perspektiv på förskolläraryrket 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18101
BI058A
Natur, miljö och utomhuspedagogik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13331
UKG036
Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik 3 hp
Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13329
UKG035
Barn och barndom 12 hp
Svenska Gävle Normal Trekvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23306
DIG006
Förskolepedagogik och -didaktik 1: Barn i kultur och natur 30 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4