Översikt kursval HT2024/VT2025

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp

Antagningstermin HT2024

LGFRY.19662.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13336
UKG048
Fritidshemmets och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13333
UKG039
Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv med inriktning mot fritidshem 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13113
PEG314
Fritidspedagogikens kunskapsområde 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23314
PEG315
Fritidshemmet som lärandemiljö 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23323
UKG339
Demokratins villkor och hållbar utveckling i fritidshemmet 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23319
UKG336
Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

LGFRY.19663.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13364
UKG048
Fritidshemmets och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13365
UKG039
Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv med inriktning mot fritidshem 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13118
PEG314
Fritidspedagogikens kunskapsområde 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23345
PEG315
Fritidshemmet som lärandemiljö 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23343
UKG339
Demokratins villkor och hållbar utveckling i fritidshemmet 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23344
UKG336
Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4