Översikt kursval HT2024/VT2025

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp

Antagningstermin HT2022

LGGLY.FRIT.19636.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13346
UKG540
Pedagogiskt ledarskap 22,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202450)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13308
DIG309
Barn, texter och berättande 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202451 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23310
DIG523
Barnkultur och medier 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23115
UKG524
Teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23313
DIG701
Examensarbete för grundlärare i fritidshem: didaktik 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23111
PEG701
Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

LGGLY.FRIT.19636.2023 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13117
UKG556
Specialpedagogik med inriktning mot fritidshem 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13116
UKG539
Pedagogisk dokumentation och utvärdering 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202441 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13302
DIG519
Lärande och samverkan 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23103
BPG301
Bild i skolan 30 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4