Översikt kursval HT2024/VT2025

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240 hp

Antagningstermin HT2021

LGGLY.GRUN.19639.2021 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202135 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13352
UKG555
Verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare 4-6 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13321
UKA006
Undervisning och lärande - fördjupning 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13318
UKA005
Teori och metod för grundlärare 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28213
MAA304
Examensarbete för grundlärare 4-6: matematik med ämnesdidaktisk inriktning 30 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28117
NIA304
Examensarbete för grundlärare 4-6: biologi, fysik, kemi och teknik med ämnesdidaktisk inriktning 30 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-22501
ENA301
Examensarbete för grundlärare i årskurs 4-6: engelska med didaktisk inriktning 30 hp
Engelska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-22203
SVA301
Examensarbete för grundlärare 4-6: Svenska med didaktisk inriktning 30 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

LGGLY.GRUN.19639.2022 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202235 - 202622)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-12514
ENG519
Engelska I för grundlärare i årskurs 4-6 15 hp
Engelska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-12515
ENG520
Engelska II för grundlärare i årskurs 4-6 15 hp
Engelska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23104
BPG301
Bild i skolan 30 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

LGGLY.GRUN.19639.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202335 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18203
MAG344
Aritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning 4-6 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18231
MAG325
Matematikdidaktik i undervisning och forskning 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18236
MAG345
Geometri och statistik ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning 4-6 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28232
MAG346
Verksamhetsförlagd utbildning i matematik med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23123
UKG558
Specialpedagogik med inriktning mot årskurs 4-6 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23120
UKG554
Pedagogisk dokumentation, bedömning och utvärdering med inriktning mot årskurs 4-6 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-22219
SVG510
Texthantering för skolans mellanåldrar 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4