Översikt kursval HT2024/VT2025

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Antagningstermin HT2023

LGKOY.19203.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202335 - 202502)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
  • Höst
  • Vår
HIG-13342
UKG532
Ledarskap (inkl. VFU) 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
  • P1
  • P2
  • P3
  • P4
HIG-13343
UKG533
Vetenskapliga teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning (inkl. VFU) 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
  • P1
  • P2
  • P3
  • P4