Översikt kursval HT2024/VT2025

Tekniskt basår 60 fup

Det ges just nu inga programtillfällen för detta program där studenterna behöver anmäla sig till kurserna.