Översikt kursval HT2024/VT2025

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Antagningstermin HT2023

RAREM.19212.2023 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13216
RVA015
Religion och folklig tro i afrikanska och europeiska traditioner 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13212
RVA013
Ledarskap i internationell kontext 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13200
RVA012
Framtidens miljö, hälsa och arbetsliv 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13214
RVA014
Ateismen i historia och nutida samhällsliv 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13217
RVA016
Didaktiska perspektiv på religion och kultur 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23200
RVA800
Masteruppsats i religionsvetenskap 30 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

RAREM.19213.2023 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13216
RVA015
Religion och folklig tro i afrikanska och europeiska traditioner 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13212
RVA013
Ledarskap i internationell kontext 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13200
RVA012
Framtidens miljö, hälsa och arbetsliv 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13214
RVA014
Ateismen i historia och nutida samhällsliv 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13217
RVA016
Didaktiska perspektiv på religion och kultur 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23200
RVA800
Masteruppsats i religionsvetenskap 30 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

RAREM.19212.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13203
RVA000
Religionsvetenskap idag 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13205
RVA001
Kulturvetenskapliga perspektiv på religion 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13207
RVA002
Beteendevetenskapliga perspektiv på religion 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13209
RVA003
Historiska och antropologiska perspektiv på religion 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23212
RVA009
Ledarskap - individ, samhälle, kultur och religion 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23201
RVA007
Religion, makt och våld 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23210
RVA006
Postsekularitet och religionens förändrade kulturella villkor 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23208
RVA004
Hälsans existentiella dimensioner 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23202
RVA011
Vikingatidens religion, samhälle och språk 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23213
RVA010
Ledarskap, offentlig miljö och religion 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23211
RVA008
Religion och andlighet i samtiden 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23209
RVA005
Stödjande miljöer: yttre och inre rum 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

RAREM.19213.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-13203
RVA000
Religionsvetenskap idag 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13205
RVA001
Kulturvetenskapliga perspektiv på religion 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13207
RVA002
Beteendevetenskapliga perspektiv på religion 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-13209
RVA003
Historiska och antropologiska perspektiv på religion 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23212
RVA009
Ledarskap - individ, samhälle, kultur och religion 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23201
RVA007
Religion, makt och våld 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23210
RVA006
Postsekularitet och religionens förändrade kulturella villkor 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23208
RVA004
Hälsans existentiella dimensioner 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23202
RVA011
Vikingatidens religion, samhälle och språk 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23213
RVA010
Ledarskap, offentlig miljö och religion 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23211
RVA008
Religion och andlighet i samtiden 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-23209
RVA005
Stödjande miljöer: yttre och inre rum 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4