Översikt kursval HT2024/VT2025

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Antagningstermin HT2024

RGMAK.19046.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
  • Höst
  • Vår
HIG-13221
RVG028
Religionsvetenskap (1-30) (MKR) 30 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202503)
Utan anmälan
  • P1
  • P2
  • P3
  • P4
HIG-23203
RVG311
Religionsvetenskap (31-60) (MKR) 30 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
  • P1
  • P2
  • P3
  • P4