Översikt kursval HT2024/VT2025

Företagsekonomiska magisterprogrammet: inriktning hållbart internationellt företagande 60 hp

Antagningstermin VT2024

SAEHM.29820.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202403 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11124
FEA701
Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi 15 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11106
FEA306
Globala marknader och marknadsföringsstrategier 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11104
FEA307
Hållbarhetsledning 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2024

SAEHM.29821.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202403 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11124
FEA701
Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi 15 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11106
FEA306
Globala marknader och marknadsföringsstrategier 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11104
FEA307
Hållbarhetsledning 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SAEHM.19820.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11107
FEA180
Internationellt företagande 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11123
FEA150
Avancerat akademiskt skrivande i företagsekonomi 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11105
FEA170
Interkulturellt företagande: Skandinaviskt perspektiv 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11108
FEA160
Samtida perspektiv inom marknadsföring 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21109
FEA306
Globala marknader och marknadsföringsstrategier 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21112
FEA701
Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi 15 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21110
FEA307
Hållbarhetsledning 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SAEHM.19821.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11107
FEA180
Internationellt företagande 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11123
FEA150
Avancerat akademiskt skrivande i företagsekonomi 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11105
FEA170
Interkulturellt företagande: Skandinaviskt perspektiv 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11108
FEA160
Samtida perspektiv inom marknadsföring 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21109
FEA306
Globala marknader och marknadsföringsstrategier 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21112
FEA701
Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi 15 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21110
FEA307
Hållbarhetsledning 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

SAEHM.29820.2025 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202603)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-21105
FEA150
Avancerat akademiskt skrivande i företagsekonomi 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21108
FEA180
Internationellt företagande 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21106
FEA160
Samtida perspektiv inom marknadsföring 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21107
FEA170
Interkulturellt företagande: Skandinaviskt perspektiv 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

SAEHM.29821.2025 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202603)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-21105
FEA150
Avancerat akademiskt skrivande i företagsekonomi 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21108
FEA180
Internationellt företagande 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21106
FEA160
Samtida perspektiv inom marknadsföring 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21107
FEA170
Interkulturellt företagande: Skandinaviskt perspektiv 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4