Översikt kursval HT2024/VT2025

Magisterprogram i företagsekonomi, inriktning redovisning 60 hp

Antagningstermin HT2024

SAERM.19822.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11121
FEA011
Företagsstyrning och revision 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11103
FEA012
Extern redovisning och hållbarhetsrapportering 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11102
FEA015
Ekonomistyrning 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11122
FEA014
Företagsfinansiering 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21311
JUG017
Internationell företagsbeskattning 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11122
FEA013
Räkenskapsanalys och företagsvärdering 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21111
FEA702
Examensarbete - magisterexamen 15 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SAERM.19823.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11121
FEA011
Företagsstyrning och revision 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11103
FEA012
Extern redovisning och hållbarhetsrapportering 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11102
FEA015
Ekonomistyrning 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11122
FEA014
Företagsfinansiering 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21311
JUG017
Internationell företagsbeskattning 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11122
FEA013
Räkenskapsanalys och företagsvärdering 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21111
FEA702
Examensarbete - magisterexamen 15 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4