Översikt kursval HT2024/VT2025

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

Antagningstermin VT2023

SASOM.29201.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202303 - 202502)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15134
SAA113
Samhällsarbete i marginaliserade bostadsområden 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15130
SAA100
Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15131
SAA109
Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15106
SAA104
Internationellt socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15119
SAA023
Socialt arbete och hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15118
SAA021
Samtal med barn 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15133
SAA112
Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15132
SAA111
Alkohol och psykoaktiva droger 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2024

SASOM.29201.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202403 - 202603)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15130
SAA100
Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15131
SAA109
Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15134
SAA113
Samhällsarbete i marginaliserade bostadsområden 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15106
SAA104
Internationellt socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15118
SAA021
Samtal med barn 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15119
SAA023
Socialt arbete och hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15132
SAA111
Alkohol och psykoaktiva droger 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25103
SAA800
Examensarbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4