Översikt kursval HT2024/VT2025

Ekonomprogrammet 180 hp

Antagningstermin VT2022

SGENK.29815.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202203 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11154
FEG302
Teorikurs företagsekonomi C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11152
FEG301
Metodkurs företagsekonomi C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11150
FEG300
Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2022

SGENK.29816.2022 Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202203 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11155
FEG302
Teorikurs företagsekonomi C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11153
FEG301
Metodkurs företagsekonomi C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11151
FEG300
Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

SGENK.19815.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11309
JUG010
Beskattningsrätt 1 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11166
FEG322
Financial Management C 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11157
FEG310
Ledarskap och organisation C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11162
FEG320
Redovisningsteori C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11159
FEG311
Project Management C 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11172
FEG341
Strategic Marketing C 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11177
FEG343
Brand Management C 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11170
FEG330
Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11180
FEG344
Services Marketing C 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11175
FEG342
Sälj och affärsmannaskap C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11164
FEG321
Externredovisning C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21149
FEG302
Teorikurs företagsekonomi C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21146
FEG301
Metodkurs företagsekonomi C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21142
FEG300
Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

SGENK.19816.2022 Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11308
JUG010
Beskattningsrätt 1 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11165
FEG322
Financial Management C 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11156
FEG310
Ledarskap och organisation C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11161
FEG320
Redovisningsteori C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11158
FEG311
Project Management C 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11171
FEG341
Strategic Marketing C 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11179
FEG344
Services Marketing C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11174
FEG342
Sälj och affärsmannaskap C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11163
FEG321
Externredovisning C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11176
FEG343
Brand Management C 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11169
FEG330
Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21147
FEG302
Teorikurs företagsekonomi C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21144
FEG301
Metodkurs företagsekonomi C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21141
FEG300
Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2023

SGENK.29815.2023 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202303 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11138
FEG220
Externredovisning B 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11202
NEG001
Makroekonomi med finansiell analys 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11140
FEG230
Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21300
JUG010
Beskattningsrätt 1 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21159
FEG322
Financial Management C 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21150
FEG310
Ledarskap och organisation C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21155
FEG320
Redovisningsteori C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21152
FEG311
Project Management C 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21165
FEG341
Strategic Marketing C 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21171
FEG343
Brand Management C 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21162
FEG330
Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21174
FEG344
Services Marketing C 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21168
FEG342
Sälj och affärsmannaskap C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21157
FEG321
Externredovisning C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2023

SGENK.29816.2023 Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202303 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11200
NEG001
Makroekonomi med finansiell analys 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11139
FEG220
Externredovisning B 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11141
FEG230
Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21309
JUG010
Beskattningsrätt 1 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21160
FEG322
Financial Management C 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21151
FEG310
Ledarskap och organisation C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21156
FEG320
Redovisningsteori C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21153
FEG311
Project Management C 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21166
FEG341
Strategic Marketing C 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21172
FEG343
Brand Management C 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21163
FEG330
Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21175
FEG344
Services Marketing C 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21169
FEG342
Sälj och affärsmannaskap C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21158
FEG321
Externredovisning C 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

SGENK.19815.2023 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11201
NEG002
Mikroekonomi med tillämpningar 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11137
FEG210
Ledarskap och organisation B 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11144
FEG240
Marknadsföring B 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21200
NEG001
Makroekonomi med finansiell analys 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21129
FEG220
Externredovisning B 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21132
FEG230
Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

SGENK.19816.2023 Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11205
NEG002
Mikroekonomi med tillämpningar 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11136
FEG210
Ledarskap och organisation B 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11143
FEG240
Marknadsföring B 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21203
NEG001
Makroekonomi med finansiell analys 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21128
FEG220
Externredovisning B 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21131
FEG230
Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2024

SGENK.29815.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202403 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11126
FEG120
Externredovisning A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18251
ST006A
Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11131
FEG130
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21201
NEG002
Mikroekonomi med tillämpningar 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21127
FEG210
Ledarskap och organisation B 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21134
FEG240
Marknadsföring B 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2024

SGENK.29816.2024 Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202403 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11128
FEG120
Externredovisning A 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18200
ST006A
Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11130
FEG130
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21205
NEG002
Mikroekonomi med tillämpningar 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21126
FEG210
Ledarskap och organisation B 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21135
FEG240
Marknadsföring B 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGENK.19815.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11302
JU200A
Handelsrättslig översiktskurs 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11100
FEG110
Ledarskap och organisation A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11133
FEG140
Marknadsföring A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21118
FEG120
Externredovisning A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28242
ST006A
Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21120
FEG130
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGENK.19816.2024 Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11301
JU200A
Handelsrättslig översiktskurs 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11125
FEG110
Ledarskap och organisation A 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11101
FEG140
Marknadsföring A 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21117
FEG120
Externredovisning A 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28241
ST006A
Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21121
FEG130
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

SGENK.29815.2025 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-21302
JU200A
Handelsrättslig översiktskurs 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21115
FEG110
Ledarskap och organisation A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21122
FEG140
Marknadsföring A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

SGENK.29816.2025 Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-21303
JU200A
Handelsrättslig översiktskurs 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21116
FEG110
Ledarskap och organisation A 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21123
FEG140
Marknadsföring A 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4