Översikt kursval HT2024/VT2025

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

Antagningstermin HT2022

SGFMK.19021.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11148
FEG252
Ledarskap i säljande organisationer 30 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21145
FEG301
Metodkurs företagsekonomi C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21148
FEG302
Teorikurs företagsekonomi C 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21143
FEG300
Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

SGFMK.19021.2023 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11127
FEG120
Externredovisning A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11311
JUG010
Beskattningsrätt 1 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202441 - 202450)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11132
FEG140
Marknadsföring A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202451 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21137
FEG241
Sälj och affärsmannaskap B 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21140
FEG261
Fastighetsförmedling B 22,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202509 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGFMK.19021.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11135
FEG161
Fastighetsförmedling A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11129
FEG130
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11300
JUG011
Juridisk översiktskurs 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21313
JUG300
Fastighetsrätt 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26605
BY329A
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer - campus A 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21139
FEG250
Fastighetsvärdering B 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4