Översikt kursval HT2024/VT2025

Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp

Antagningstermin HT2022

SGIDK.19207.2022 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14103
IDG027
Kroppsnormer, kultur och doping 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14104
IDG323
Anpassad fysisk aktivitet (AFA) II 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14105
IDG600
Idrottsvetenskaplig teori och forskningsmetodik 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24106
IDG801
Examensarbete Idrottsvetenskap 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21114
FEG002
Idrottsekonomi 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

SGIDK.19207.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14101
IDG313
Idrottssociologi och idrottspedagogik 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14102
IDG317
Ledarskap och coaching II 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24100
IDG319
Anpassad fysisk aktivitet (AFA) I 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25304
PSG315
Idrottspsykologi 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24105
IDG320
Belastningsergonomi, biomekanik och idrottsmedicin 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24101
IDG321
Idrott, prestation och doping 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGIDK.19206.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14107
IDG022
Idrottsvetenskap 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14108
IDG023
Anatomi, fysiologi och träningslära 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24107
IDG025
Ledarskap och coaching I 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24108
IDG024
Kost och fysisk aktivitet 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24109
IDG318
Tillämpad träningslära 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGIDK.19207.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14106
IDG022
Idrottsvetenskap 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14100
IDG023
Anatomi, fysiologi och träningslära 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24104
IDG025
Ledarskap och coaching I 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24102
IDG024
Kost och fysisk aktivitet 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24103
IDG318
Tillämpad träningslära 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4