Översikt kursval HT2024/VT2025

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180 hp

Antagningstermin HT2022

SGISK.19901.2022 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15166
SAG528
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15165
SAG527
Socialpolitik i ett nationellt och internationellt perspektiv II 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202441 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15167
SAG529
Introduktion till ekologiskt socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202450)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15168
SAG530
Utvärdering och kvalitetsarbete 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202451 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25124
SAG526
Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25130
SAG803
Examensarbete i socialt arbete 15 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

SGISK.19901.2023 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15151
SAG314
Fältförlagda studier i socialt arbete 7.5 hp 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15149
SAG035
Barn och familjer i utsatta livssituationer 15 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202441 - 202450)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15150
SAG036
Socialt arbete med brottsoffer 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202451 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25122
SAG524
Teorier och metoder i nationellt och internationellt socialt arbete 15 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25121
SAG523
Samtal och counselling i socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25123
SAG525
Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGISK.19901.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15146
SAG030
Socialt arbete och sociala problem 15 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15147
SAG031
Socialpolitik i ett nationellt och internationellt perspektiv I 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15148
SAG032
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25104
SAG033
Människans psykosociala utveckling och livsvillkor 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25105
SAG034
Etnicitet och interkulturellt socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25107
SAG318
Socialt arbete med marginaliserade grupper 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25106
SAG317
Socialt arbete med äldre och funktionshindrade 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGISK.19902.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15146
SAG030
Socialt arbete och sociala problem 15 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15147
SAG031
Socialpolitik i ett nationellt och internationellt perspektiv I 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15148
SAG032
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25104
SAG033
Människans psykosociala utveckling och livsvillkor 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25105
SAG034
Etnicitet och interkulturellt socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25107
SAG318
Socialt arbete med marginaliserade grupper 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25106
SAG317
Socialt arbete med äldre och funktionshindrade 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4