Översikt kursval HT2024/VT2025

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp

Antagningstermin HT2022

SGPAK.19806.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11316
JUG308
Arbetsrätt II 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-11160
FEG313
Personalekonomi 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202441 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15304
PSG323
HR-arbete på strategisk och operativ nivå 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25307
PSG520
Psykologiska forskningsmetoder II 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25306
PSG802
Examensarbete i psykologi med inriktning mot personal och arbetsliv 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

SGPAK.19806.2023 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15302
PSG320
Psykologiska forskningsmetoder I 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15303
PSG321
Personlighet och arbetspsykologisk testning 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15200
SOG202
Sociologi för personalvetare 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25305
PSG322
Psykologiska perspektiv på ledarskap och kommunikation 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24507
AHG203
Arbetsmiljö och hälsa 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGPAK.19806.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15300
PSG200
Introduktion till psykologi för personalvetare 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15301
PSG201
Arbets- och organisationspsykologi 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21312
JUG016
Arbetsrätt I 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21113
FEG001
Företagsekonomi för personalvetare A 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4