Översikt kursval HT2024/VT2025

Socionomprogrammet 210 hp

Antagningstermin HT2021

SGSCK.19323.2021 Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202135 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15115
SAA016
Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15131
SAA109
Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15112
SAA012
Internationellt socialt arbete 7,5 hp
Engelska Hudiksvall Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15125
SAA025
Samhällsarbete i marginaliserade bostadsområden 7,5 hp
Engelska Hudiksvall Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15135
SAA114
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15118
SAA021
Samtal med barn 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15108
SAA024
Alkohol och psykoaktiva droger 7,5 hp
Engelska Hudiksvall Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15119
SAA023
Socialt arbete och hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15133
SAA112
Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2021

SGSCK.19324.2021 Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202135 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15116
SAA016
Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7,5 hp
Svenska Söderhamn Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15131
SAA109
Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15113
SAA012
Internationellt socialt arbete 7,5 hp
Engelska Söderhamn Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15126
SAA025
Samhällsarbete i marginaliserade bostadsområden 7,5 hp
Engelska Söderhamn Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15135
SAA114
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15118
SAA021
Samtal med barn 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15133
SAA112
Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15121
SAA024
Alkohol och psykoaktiva droger 7,5 hp
Engelska Söderhamn Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15119
SAA023
Socialt arbete och hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2021

SGSCK.19325.2021 Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202135 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15102
SAA016
Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7,5 hp
Svenska Bollnäs Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15131
SAA109
Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15111
SAA012
Internationellt socialt arbete 7,5 hp
Engelska Bollnäs Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15124
SAA025
Samhällsarbete i marginaliserade bostadsområden 7,5 hp
Engelska Bollnäs Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15135
SAA114
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15118
SAA021
Samtal med barn 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15133
SAA112
Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15120
SAA024
Alkohol och psykoaktiva droger 7,5 hp
Engelska Bollnäs Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15119
SAA023
Socialt arbete och hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2021

SGSCK.19326.2021 Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202135 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15127
SAA025
Samhällsarbete i marginaliserade bostadsområden 7,5 hp
Engelska Norrtälje Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15117
SAA016
Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7,5 hp
Svenska Norrtälje Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15131
SAA109
Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15104
SAA012
Internationellt socialt arbete 7,5 hp
Engelska Norrtälje Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15122
SAA024
Alkohol och psykoaktiva droger 7,5 hp
Engelska Norrtälje Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15119
SAA023
Socialt arbete och hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15118
SAA021
Samtal med barn 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15135
SAA114
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15133
SAA112
Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2021

SGSCK.19327.2021 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202135 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15114
SAA016
Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15110
SAA012
Internationellt socialt arbete 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15123
SAA025
Samhällsarbete i marginaliserade bostadsområden 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15131
SAA109
Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15107
SAA024
Alkohol och psykoaktiva droger 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15119
SAA023
Socialt arbete och hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15118
SAA021
Samtal med barn 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15135
SAA114
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15133
SAA112
Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

SGSCK.19323.2022 Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202235 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15158
SAG505
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15163
SAG521
Handledd verksamhetsförlagd utbildning 22,5 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202441 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25114
SAG517
Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25127
SAG802
Examensarbete i socialt arbete 15 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

SGSCK.19324.2022 Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202235 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15159
SAG505
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15103
SAG521
Handledd verksamhetsförlagd utbildning 22,5 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202441 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25115
SAG517
Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25128
SAG802
Examensarbete i socialt arbete 15 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

SGSCK.19325.2022 Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202235 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15157
SAG505
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15162
SAG521
Handledd verksamhetsförlagd utbildning 22,5 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202441 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25113
SAG517
Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25126
SAG802
Examensarbete i socialt arbete 15 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

SGSCK.19326.2022 Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202235 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15160
SAG505
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15164
SAG521
Handledd verksamhetsförlagd utbildning 22,5 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202441 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25116
SAG517
Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25129
SAG802
Examensarbete i socialt arbete 15 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

SGSCK.19327.2022 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202235 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15156
SAG505
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15161
SAG521
Handledd verksamhetsförlagd utbildning 22,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202441 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25112
SAG517
Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25125
SAG802
Examensarbete i socialt arbete 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

SGSCK.19323.2023 Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202335 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11306
JUG003
Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15154
SAG319
Livslopp och utsatthet 15 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25119
SAG518
Social exklusion 15 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25110
SAG515
Teorier och metoder i socialt arbete 15 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

SGSCK.19324.2023 Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202335 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11305
JUG003
Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15155
SAG319
Livslopp och utsatthet 15 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25120
SAG518
Social exklusion 15 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25111
SAG515
Teorier och metoder i socialt arbete 15 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

SGSCK.19325.2023 Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202335 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11304
JUG003
Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15153
SAG319
Livslopp och utsatthet 15 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25118
SAG518
Social exklusion 15 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25109
SAG515
Teorier och metoder i socialt arbete 15 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

SGSCK.19327.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202335 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-11307
JUG003
Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15152
SAG319
Livslopp och utsatthet 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25117
SAG518
Social exklusion 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25108
SAG515
Teorier och metoder i socialt arbete 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGSCK.19323.2024 Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202436 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15101
SAG022
Socialt arbete och sociala problem 15 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15138
SAG021
Socialpolitik 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15144
SAG024
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25136
SOG016
Socialt arbete på makro-nivå 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25302
PSG015
Socialt arbete på mikro-nivå 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25133
SOG015
Socialt arbete på meso-nivå 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21308
JUG002
Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGSCK.19324.2024 Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202436 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15141
SAG022
Socialt arbete och sociala problem 15 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15139
SAG021
Socialpolitik 7,5 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15145
SAG024
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25137
SOG016
Socialt arbete på makro-nivå 7,5 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25303
PSG015
Socialt arbete på mikro-nivå 7,5 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25100
SOG015
Socialt arbete på meso-nivå 7,5 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21306
JUG002
Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Söderhamn Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGSCK.19325.2024 Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202436 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15100
SAG022
Socialt arbete och sociala problem 15 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15137
SAG021
Socialpolitik 7,5 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15143
SAG024
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25135
SOG016
Socialt arbete på makro-nivå 7,5 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25301
PSG015
Socialt arbete på mikro-nivå 7,5 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25132
SOG015
Socialt arbete på meso-nivå 7,5 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21305
JUG002
Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Bollnäs Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGSCK.19326.2024 Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202436 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15177
SAG022
Socialt arbete och sociala problem 15 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15179
SAG021
Socialpolitik 7,5 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15181
SAG024
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25147
SOG016
Socialt arbete på makro-nivå 7,5 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25311
PSG015
Socialt arbete på mikro-nivå 7,5 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25148
SOG015
Socialt arbete på meso-nivå 7,5 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21315
JUG002
Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Norrtälje Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGSCK.19327.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15140
SAG022
Socialt arbete och sociala problem 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15136
SAG021
Socialpolitik 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15142
SAG024
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25134
SOG016
Socialt arbete på makro-nivå 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25300
PSG015
Socialt arbete på mikro-nivå 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25131
SOG015
Socialt arbete på meso-nivå 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21307
JUG002
Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

SGSCK.19328.2024 Svenska Visby Distans Helfart Dagtid (202436 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15178
SAG022
Socialt arbete och sociala problem 15 hp
Svenska Visby Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15180
SAG021
Socialpolitik 7,5 hp
Svenska Visby Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15182
SAG024
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Visby Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25146
SOG016
Socialt arbete på makro-nivå 7,5 hp
Svenska Visby Distans Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25312
PSG015
Socialt arbete på mikro-nivå 7,5 hp
Svenska Visby Distans Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25149
SOG015
Socialt arbete på meso-nivå 7,5 hp
Svenska Visby Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-21316
JUG002
Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7,5 hp
Svenska Visby Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4