Översikt kursval HT2024/VT2025

Socionomprogrammet 210 hp

Det ges just nu inga programtillfällen för detta program där studenterna behöver anmäla sig till kurserna.