Översikt kursval HT2024/VT2025

Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60 hp

Antagningstermin HT2023

TAAUA.19702.2023 Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18310
EEA002
Sensorer och mätteknik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18313
EEA312
Avancerad digital reglerteknik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

TAAUA.19711.2023 Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18310
EEA002
Sensorer och mätteknik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18313
EEA312
Avancerad digital reglerteknik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAAUA.19702.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18300
EEA005
Statistisk signalbehandling 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18302
EEA004
Flervariabel och olinjär reglerteknik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28302
EEA308
Digital bildbehandling och datorseende 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28314
EEA003
Robotik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAAUA.19711.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18300
EEA005
Statistisk signalbehandling 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18302
EEA004
Flervariabel och olinjär reglerteknik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28302
EEA308
Digital bildbehandling och datorseende 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28314
EEA003
Robotik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4