Översikt kursval HT2024/VT2025

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp

Antagningstermin HT2020

TACIM.19908.2020 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202036 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17344
SBA307
Avancerad geodatavisualisering 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18439
BEA301
Besluts-, risk- och policyanalys 2 för lantmäteriteknik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17345
SBA308
Fysikalisk geodesi 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17423
IEA300
Ledning för hållbar samhällsutveckling 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17346
SBA309
Vetenskaplig metod och skrivande för civilingenjörer 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27339
SBA800
Examensarbete för civilingenjörer 30 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2021

TACIM.19908.2021 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202135 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17306
SBA003
Avancerad applikationsutveckling för GIS 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17307
SBA010
Geodetisk infrastruktur 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18215
MAA100
Linjär analys och tidsserieanalys 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16503
MIA005
Tekniska system i ett hållbart samhälle 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18408
BEA001
Besluts-, risk- och policyanalys 1 för lantmäteriteknik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27334
SBA301
Fotogrammetri 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27335
SBA302
Geodetisk deformationsövervakning 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27333
SBA310
Avancerad geodataanalys 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27336
SBA303
Fjärranalys 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26520
MIA300
Hållbar stadsutveckling 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

TACIM.19908.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17327
SBG318
Geovetenskap och geoteknik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17328
SBG319
Fastigheter och markanvändning 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18426
DVG333
Objektorienterad design och programmering 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17330
SBG321
Byggnadsteknik och byggmätning 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17329
SBG320
SDI och tjänsteorienterad GIS-arkitektur 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18247
MSG300
Matematisk statistik för civilingenjörer 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27325
SBG324
Geodetisk mätvärdesbehandling 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28420
DVG335
Algoritmer och datastrukturer för GIS 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28419
DVG334
GIS-programmering för webb och appar 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27326
SBG325
Laserskanning 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27331
SBG510
Projektkurs 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

TACIM.19908.2023 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202822)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18424
DVG331
Tillämpad programmering 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17326
SBG316
GIS-analys 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18237
MAG354
Envariabelanalys för civilingenjörer 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18425
DVG332
Grundläggande applikationsutveckling för GIS 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28100
FYG304
Optik och vågrörelselära 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27324
SBG317
Open Source kartografi 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28200
MAG352
Flervariabelanalys för civilingenjörer 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27407
IEG308
Organisation och projektledning 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TACIM.19908.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202922)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18201
MSG100
Dataanalys och statistik för civilingenjörer 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17315
SBG007
Samhällsbyggnadsprocessen 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18227
MAG151
Linjär algebra för civilingenjörer 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17322
SBG310
Kartografi och GIS 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28411
DVG011
Datorsystem och programmeringsmetodik 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27303
SBG309
Kartografi och CAD 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27323
SBG315
Geodetisk mätning och beräkning 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4