Översikt kursval HT2024/VT2025

Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120 hp

Antagningstermin HT2023

TAEAA.19705.2023 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17407
IEG501
Industriell statistik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18309
EEA002
Sensorer och mätteknik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18303
EEA307
Avancerade projekt i elektronik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18301
EEA312
Avancerad digital reglerteknik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

TAEAA.19715.2023 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17407
IEG501
Industriell statistik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18309
EEA002
Sensorer och mätteknik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18303
EEA307
Avancerade projekt i elektronik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18301
EEA312
Avancerad digital reglerteknik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAEAA.19705.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18312
EEA005
Statistisk signalbehandling 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18110
FYG500
Tillämpad mekanik II 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18316
EEG503
RF Mätteknik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18311
EEA004
Flervariabel och olinjär reglerteknik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28312
EEA001
Trådlösa sensornätverk 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28315
EEA308
Digital bildbehandling och datorseende 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28300
EEG507
Etik i teknisk utveckling 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28313
EEA003
Robotik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAEAA.19715.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18312
EEA005
Statistisk signalbehandling 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18110
FYG500
Tillämpad mekanik II 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18316
EEG503
RF Mätteknik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18311
EEA004
Flervariabel och olinjär reglerteknik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28312
EEA001
Trådlösa sensornätverk 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28315
EEA308
Digital bildbehandling och datorseende 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28300
EEG507
Etik i teknisk utveckling 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28313
EEA003
Robotik 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4