Översikt kursval HT2024/VT2025

Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120 hp

Det ges just nu inga programtillfällen för detta program där studenterna behöver anmäla sig till kurserna.