Översikt kursval HT2024/VT2025

Magisterprogram i Energisystem 60 hp

Antagningstermin HT2024

TAENS.19703.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16702
ETA013
Byggnadens energisystem 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16705
ETA009
Energisystem 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16707
ETA010
Förnybara energiresurser 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16700
ETA011
Energimanagement 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26708
ETA328
Vetenskaplig metod och skrivande inom energiteknik 3 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26705
ETA326
Optimering och simulering av energisystem 6 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26707
ETA327
Industriella energisystem 6 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26710
ETA701
Examensarbete för magisterexamen i Energisystem 15 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAENS.19712.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16702
ETA013
Byggnadens energisystem 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16705
ETA009
Energisystem 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16707
ETA010
Förnybara energiresurser 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16700
ETA011
Energimanagement 7,5 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26707
ETA327
Industriella energisystem 6 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26705
ETA326
Optimering och simulering av energisystem 6 hp
Engelska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26708
ETA328
Vetenskaplig metod och skrivande inom energiteknik 3 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26710
ETA701
Examensarbete för magisterexamen i Energisystem 15 hp
Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4