Översikt kursval HT2024/VT2025

Masterprogram i Energisystem (online) 120 hp

Antagningstermin HT2023

TAEOM.19706.2023 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16508
MIA000
Miljöbedömning av byggnader 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16714
ETA329
Tillämpad numerisk flödesmekanik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16715
ETA330
Simulering och optimering för byggnadsmiljö 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16716
ETA331
Inomhusmiljö 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26728
ETA803
Examensarbete för masterexamen i Energisystem 30 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

TAEOM.19716.2023 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16508
MIA000
Miljöbedömning av byggnader 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16714
ETA329
Tillämpad numerisk flödesmekanik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16715
ETA330
Simulering och optimering för byggnadsmiljö 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16716
ETA331
Inomhusmiljö 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26728
ETA803
Examensarbete för masterexamen i Energisystem 30 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAEOM.19706.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16701
ETA013
Byggnadens energisystem 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16704
ETA009
Energisystem 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16706
ETA010
Förnybara energiresurser 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16708
ETA011
Energimanagement 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26706
ETA327
Industriella energisystem 6 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26709
ETA332
Vetenskaplig metod och skrivande inom energiteknik 3 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26704
ETA326
Optimering och simulering av energisystem 6 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26701
ETA012
Perspektiv på energieffektivisering 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAEOM.19716.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16704
ETA009
Energisystem 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16701
ETA013
Byggnadens energisystem 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16708
ETA011
Energimanagement 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16706
ETA010
Förnybara energiresurser 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26706
ETA327
Industriella energisystem 6 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26709
ETA332
Vetenskaplig metod och skrivande inom energiteknik 3 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26704
ETA326
Optimering och simulering av energisystem 6 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26701
ETA012
Perspektiv på energieffektivisering 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4