Översikt kursval HT2024/VT2025

Magisterprogram i GIS och tillämpad geografi 60 hp

Antagningstermin HT2024

TAGOM.19721.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17339
SBG622
Tematisk- och webbkartografi 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17341
SBG632
GIS-datastrukturer och algoritmer 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17337
SBG612
Introduktion till studier på avancerad nivå i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17310
SBA034
Satellitsensorer och deras tillämpningar i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17309
SBA014
Fjärranalys 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17312
SBA064
Spatial analys för samhällsplanering 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27312
SBA305
Spatial multikriterieanalys 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27310
SBA024
GIScience seminarium 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27307
SBA004
Spatiala databaser och datainfrastruktur 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27306
SB299D
Examensarbete för filosofie/teknologie magister i geomatik 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAGOM.19722.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17339
SBG622
Tematisk- och webbkartografi 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17341
SBG632
GIS-datastrukturer och algoritmer 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17337
SBG612
Introduktion till studier på avancerad nivå i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17310
SBA034
Satellitsensorer och deras tillämpningar i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17309
SBA014
Fjärranalys 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17312
SBA064
Spatial analys för samhällsplanering 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27312
SBA305
Spatial multikriterieanalys 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27310
SBA024
GIScience seminarium 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27307
SBA004
Spatiala databaser och datainfrastruktur 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27306
SB299D
Examensarbete för filosofie/teknologie magister i geomatik 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAGOM.19723.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17339
SBG622
Tematisk- och webbkartografi 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17341
SBG632
GIS-datastrukturer och algoritmer 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17337
SBG612
Introduktion till studier på avancerad nivå i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17310
SBA034
Satellitsensorer och deras tillämpningar i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17309
SBA014
Fjärranalys 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17312
SBA064
Spatial analys för samhällsplanering 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27312
SBA305
Spatial multikriterieanalys 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27310
SBA024
GIScience seminarium 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27307
SBA004
Spatiala databaser och datainfrastruktur 5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27306
SB299D
Examensarbete för filosofie/teknologie magister i geomatik 15 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4