Översikt kursval HT2024/VT2025

Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120 hp

Antagningstermin HT2023

TAGSM.19707.2023 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17305
SBA315
GIS organisation och projektförvaltning 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18601
SBA054
Geodesign och scenarioplanering 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17314
SBA325
Riskmodellering, kartering och geovisualisering 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18401
DVA305
Avancerad geospatial datavisualisering 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17302
SBA335
Individuell projektkurs i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17311
SBA034
Satellitsensorer och deras tillämpningar i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

TAGSM.19717.2023 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17305
SBA315
GIS organisation och projektförvaltning 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18601
SBA054
Geodesign och scenarioplanering 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17314
SBA325
Riskmodellering, kartering och geovisualisering 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18401
DVA305
Avancerad geospatial datavisualisering 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17302
SBA335
Individuell projektkurs i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17311
SBA034
Satellitsensorer och deras tillämpningar i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAGSM.19707.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17340
SBG622
Tematisk- och webbkartografi 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17338
SBG612
Introduktion till studier på avancerad nivå i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17303
SBG632
GIS-datastrukturer och algoritmer 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18430
DVG510
Programmering och skript i GIS 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17308
SBA014
Fjärranalys 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17304
SBA064
Spatial analys för samhällsplanering 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27313
SBA305
Spatial multikriterieanalys 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27309
SBA024
GIScience seminarium 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27308
SBA004
Spatiala databaser och datainfrastruktur 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27332
SBG662
Geodetisk mätningsteknik 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27311
SBA044
Metoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28601
SBG652
Stadsplaneringens teori och praktik 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAGSM.19717.2024 Engelska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17340
SBG622
Tematisk- och webbkartografi 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17338
SBG612
Introduktion till studier på avancerad nivå i geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17303
SBG632
GIS-datastrukturer och algoritmer 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18430
DVG510
Programmering och skript i GIS 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17308
SBA014
Fjärranalys 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17304
SBA064
Spatial analys för samhällsplanering 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27313
SBA305
Spatial multikriterieanalys 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27309
SBA024
GIScience seminarium 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27308
SBA004
Spatiala databaser och datainfrastruktur 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27332
SBG662
Geodetisk mätningsteknik 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27311
SBA044
Metoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28601
SBG652
Stadsplaneringens teori och praktik 5 hp
Engelska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4