Översikt kursval HT2024/VT2025

Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp

Antagningstermin HT2023

TAMBA.19709.2023 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16513
MIA304
Beslutsfattandepsykologi med inriktning hållbarhet 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16504
MIA303
Resurseffektivitet och -hantering 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16515
MIA306
Fördjupning i forskningsmetod 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16514
MIA305
Styrning av hållbarhetsomvandlingar 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26507
MIA800
Examensarbete för masterexamen i Miljövetenskap 30 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

TAMBA.19714.2023 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16513
MIA304
Beslutsfattandepsykologi med inriktning hållbarhet 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16504
MIA303
Resurseffektivitet och -hantering 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16515
MIA306
Fördjupning i forskningsmetod 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16514
MIA305
Styrning av hållbarhetsomvandlingar 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26507
MIA800
Examensarbete för masterexamen i Miljövetenskap 30 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAMBA.19709.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16509
MIA006
Miljövetenskap och systemteori 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16510
MIA007
Vetenskapsteori, forskningsetik, kvantitativ och kvalitativ metodik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16511
MIA008
Beslutsfattande i grupp och ledarskap för hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16512
MIA009
Naturresursförvaltning och resiliensbyggnad för social-ekologiska system 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27404
IEA005
Strategisk ledning för hållbar utveckling 6 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26505
MIA301
Metoder för miljöbedömning 9 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26504
MIA010
Beteende- och attitydförändring för hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26506
MIA302
Problemlösningsverktyg för komplexa hållbarhetsutmaningar 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TAMBA.19714.2024 Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16509
MIA006
Miljövetenskap och systemteori 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16510
MIA007
Vetenskapsteori, forskningsetik, kvantitativ och kvalitativ metodik 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16511
MIA008
Beslutsfattande i grupp och ledarskap för hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16512
MIA009
Naturresursförvaltning och resiliensbyggnad för social-ekologiska system 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27404
IEA005
Strategisk ledning för hållbar utveckling 6 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26505
MIA301
Metoder för miljöbedömning 9 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26504
MIA010
Beteende- och attitydförändring för hållbar utveckling 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26506
MIA302
Problemlösningsverktyg för komplexa hållbarhetsutmaningar 7,5 hp
Engelska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4