Översikt kursval HT2024/VT2025

Elektroingenjörsprogrammet 180 hp

Antagningstermin HT2022

TGEKY.19105.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18315
EEG300
Tillämpad elektronik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16205
MTG006
Hydraulik och pneumatik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18306
EEG305
Mätsystem 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18307
EEG302
Projektkurs i elektronik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4