Översikt kursval HT2024/VT2025

Energisystemingenjör, Co-op 180 hp

Antagningstermin HT2023

TGENS.19102.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18228
MAG313
Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16734
ETG313
Mätteknik inom energisystem 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16506
MIG309
Mobilitet och hållbara transporter 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16733
ETG312
CAD med inriktning VVS-installationer 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28311
EE466A
Elektrisk kretsteori 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26729
ETG309
Värmeöverföring 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26509
MIG307
Miljöbedömning av energisystem 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28303
EEG303
Elkraftteknik 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TGENS.19012.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18219
MAG031
Algebra och Geometri 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16709
ETG006
Introduktion till energisystem 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18224
MAG051
Linjär algebra 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16717
ETG007
Grundläggande strömningsmekanik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28217
MAG034
Envariabelanalys 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26700
ETG002
Byggnadsfysik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26733
ETG308
Grundläggande termodynamik 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26732
ETG314
Energiresurser 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4