Översikt kursval HT2024/VT2025

IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180 hp

Det ges just nu inga programtillfällen för detta program där studenterna behöver anmäla sig till kurserna.