Översikt kursval HT2024/VT2025

Lantmätarprogrammet Inriktning högskoleingenjör 180 hp

Antagningstermin HT2022

TGLAK.HING.19907.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-17333
SBG382
GIS raster/vektor 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17301
SB205C
Laserskanning från marken och luften 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17336
SBG553
Fjärr- och GIS-analys 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18433
TMG500
Vetenskaplig teori och skrivande 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4