Översikt kursval HT2024/VT2025

Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

Antagningstermin HT2022

TGMIY.19109.2022 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16523
MIG510
Simulering och optimering inom miljöteknik 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-18305
EEG003
Introduktion till automation 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16521
MIG508
Fördjupning inom miljöteknik 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16518
MIG304
Livscykelanalys 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

TGMIY.19109.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18106
BIG011
Miljömikrobiologi 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17318
SBG051
Geografisk informationsteknik 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16520
MIG322
Vatten- och reningsteknik 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16519
MIG319
CAD för miljöingenjörer 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4