Översikt kursval HT2024/VT2025

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180 hp

Antagningstermin HT2022

TGMVK.19107.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16531
MPG304
Beteendedesign med inriktning mot teknik och miljö 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17412
IEG304
Miljöekonomi och miljöstyrning 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16528
MPG302
Vetenskapsteori och metod för Miljövetenskap 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16500
MIG509
Miljövetenskap: styrning och processer 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

TGMVK.19110.2022 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16530
MPG304
Beteendedesign med inriktning mot teknik och miljö 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17403
IEG304
Miljöekonomi och miljöstyrning 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16527
MPG302
Vetenskapsteori och metod för Miljövetenskap 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16522
MIG509
Miljövetenskap: styrning och processer 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

TGMVK.19107.2023 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18103
BIG008
Biologiska processer och miljöers roll i samhället 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17200
SBG112
Introduktion till offentlig förvaltning och samhällsplanering 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16532
MIG309
Mobilitet och hållbara transporter 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16529
MPG303
Teorier för beteendeförändringar 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

TGMVK.19110.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-18104
BIG008
Biologiska processer och miljöers roll i samhället 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-17202
SBG112
Introduktion till offentlig förvaltning och samhällsplanering 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16507
MPG303
Teorier för beteendeförändringar 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16506
MIG309
Mobilitet och hållbara transporter 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TGMVK.19107.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16517
MIG112
Miljövetenskap: introduktion och projekt 15 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16526
MPG024
Miljöpsykologins grunder 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16524
MPG006
Psykologiska perspektiv på hållbar stadsutveckling 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27410
IEG312
Miljöledning och miljörätt 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26500
MIG113
Avfalls- och resurshantering 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26514
MIG326
Miljövetenskaplig metod 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28430
MIG317
Introduktion till cirkulär ekonomi 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

TGMVK.19110.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-16505
MIG112
Miljövetenskap: introduktion och projekt 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16501
MPG024
Miljöpsykologins grunder 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-16525
MPG006
Psykologiska perspektiv på hållbar stadsutveckling 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-27409
IEG312
Miljöledning och miljörätt 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26508
MIG113
Avfalls- och resurshantering 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-26501
MIG326
Miljövetenskaplig metod 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-28429
MIG317
Introduktion till cirkulär ekonomi 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4